Recht

Als ondernemer krijgt u veelal te maken met juridische vraagstukken. Dat is niet alleen het geval bij geschillen, maar juist ook bij het voorkómen van geschillen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden en sluitende overeenkomsten. Door deze documenten op orde te hebben, voorkomt u veel problemen. De juristen bij Regio Adviseurs kunnen hierbij helpen.

Dreigt er een geschil? Dan kunt u bij ons aankloppen voor advies. Hoe eerder u dat doet hoe beter, want wij lossen de zaken graag op voor ze uit de hand lopen.

Mocht het desondanks toch nodig zijn, dan staan wij u bij in gerechtelijke procedures. Regio Adviseurs helpt bij arbeidsrecht, huurrecht, algemeen verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

Welke rechtsvorm voor uw bedrijf

Bij het oprichten van een bedrijf, krijgt u te maken met de vraag voor welke rechtsvorm u kiest. Wordt het bijvoorbeeld een BV, een eenmanszaak, een maatschap of een VOF? En wat zijn de juridische gevolgen van de keuze die u maakt? Het is ook mogelijk dat het verstandig blijkt om een andere rechtsvorm te kiezen voor een al bestaande onderneming. Het ondernemingsrecht gaat over alle juridische vraagstukken over de inrichting en vormgeving van de rechtsvorm van een onderneming. Wij adviseren u bij het maken van de juiste keuzes.

Daarnaast kunnen ook binnen het ondernemingsrecht geschillen ontstaan tussen de onderneming en betrokken partijen, zoals bestuurders en aandeelhouders. Door vooraf duidelijke en heldere afspraken te maken, kunt u veel problemen voorkomen. Onze adviseurs helpen u om deze overeenkomsten op te stellen of kunnen u bijstaan in geval van een conflict.